Byggetilladelse på plads

Viva sætter nye standarder

Efter et grundigt forarbejde har Odense Kommune netop givet Steen & Strøm byggetilladelse til opførelse af VIVA Odense. Vi er glade for resultatet, selv om vi ikke har kunnet få alt, hvad vi ønskede. Men kommunen har sikret en helhed, som bl.a. omfatter trafikken i området. Og vi glæder os til at etablere os i en kommune, hvor vi virkelig fornemmer, at der tages vare på en samlet og målrettet udvikling af  byen.

Siden VIVA’s kick-off i marts har vi arbejdet med udlejningen af butiksarealerne i centret. Dette arbejde skrider planmæssigt frem. Og vi venter, at det kommer op i fart, nu hvor byggetilladelsen er på plads.

Endnu mere liv i VIVA

Posted den 27. March 2013

Der har længe været mangel på ungdomsboliger i Odense city, men når VIVA åbner, vil 118 unge kunne flytte ind i lejligheder, der er placeret oven på VIVA i højhuset. Ungdomsboligerne laves i samarbejde med boligforeningen OAB, der allerede driver … Continue reading

Grand Opening 2017

Posted den 22. February 2013

Steen & Strøm oplever, at detailhandlen i deres etableringsstrategier bruger mere tid i beslutningsprocesserne end tidligere. I denne proces er der oplevet et ekstremt højt engagement fra lejere, som påvirker hele husets udformning og også tidsplanen for projektering osv.  Vi … Continue reading

Spændende ankerlejere

Posted den 16. January 2013

I nogle af clustrene er de store ankerbutikker allerede på plads. Og ift. resten er der seriøse dialoger i gang. Desuden er vi i Steen & Strøm kommet langt i kontrakt-forhandlingerne med flere af de mellemstore lejere og inden for … Continue reading

VIVA vinder respekt i branchen

Posted den 5. January 2013

Viva er nu så langt fremme udlejningsmæssigt, at mange lejere har tilkendegivet deres tydelige interesse og flere har underskrevet lejekontrakter. Gennem kontakt med markedet har vi i Steen & Strøm fået vished om, at det produkt, vi har udviklet, vil … Continue reading